Sinds 1848 bestond er in Millen “SOCIÉTÉ DE MUSIQUE”.  Een harmonie met 20 leden in 1851. Waarschijnlijk vanaf het ontstaan, maar zeker rond 1870, had de vereniging St. Antonius als patroonheilige.  Meerdere documenten vermelden vanaf 1873 van een fanfare “SOCIÉTÉ DE ST. ANTOINE”.  Deze vereniging bevatte ook een koor.  Op een nu nog bestaande oude vlag is duidelijk het jaartal “1848” als stichtingsdatum(??) te lezen, alsook “ROYALE FANFARE ST. ANTOINE”, vermoedelijk de naam van de vereniging op het ogenblik dat de vlag gemaakt werd (1898 ?? Zie foto).  Rond de eeuwwisseling en later, waren dat zelfs twee (dorpspolitiek getinte) fanfares: “ST. ANTONIUS” (blauw) en “ST. ISIDORUS” (rood).

Tussen beide wereldoorlogen is hun activiteit fel verminderd, al is men tijdens deze periode, bij processies en priesterwijdingen, steeds muzikaal actief gebleven met een gelegenheidsmuziek.  De “blauwe” vlag berust nog steeds bij de familie Henrotte.  De “rode” vlag is eveneens nog intact en hangt bij Lecoque Martin te Millen.

In 1945, na WO II, zijn enkele muzikanten, onder impuls van E.H.Pastoor Groenen, samengekomen en op 15 september werd de “PAROCHIALE FANFARE ST. CECILIA MILLEN” gesticht. (zie foto 10-jarig bestaan)

Het eerste doel van de pas opgerichte muziekmaatschappij was, zoals de naam het verraadt, de eertijds fel florerende Parochiale Feesten en Processies opluisteren.  Het was geen uitzondering om, na de oorlog, 70 tot 80 muzikanten te zien opstappen. Zoals bij de andere muziekverenigingen uit de omgeving, werd ook in Millen jaarlijks een muziekfestival georganiseerd, in openlucht … met alle risico’s vandien.  Het tegenbezoek aan de zusterverenigingen schijnt soms nogal avontuurlijk verlopen te zijn.

Als dirigent fungeerden achtereenvolgens: van 1945 tot 1948 Pierre Rutten, van 1948 tot 1969 Marcel Tans, van 1969 tot 1970 Paul Tans, van 1970 tot 1972 Jean Vrijens, van 1973 tot 1983 Henri Stegen, van 1983 tot 1987 Jos Wijnen,van 1987 tot 1989 Henri Cilissen.

Gelijktijdig met Henri Cilissen, als dirigent, werd Louis Froidmont in december 1987 als voorzitter aangesteld. Het voorzitterschap werd vanaf de stichting in 1945, achtereenvolgens waargenomen door: Gillis Vossen van 1945 tot 1948, Jean Petry van 1948 tot 1965, Antoon Durlet van1965 tot 1973, Arnold Moreau van 1973 tot 1987.

Eenmaal is men, als fanfare, naar het Prov. Fedekam Concours geweest.  Op 28 augustus 1959 werd te Zussen, o.l.v. de heer Marcel Tans, een Eerste Prijs behaald in 3e afdeling.

Zoals elders, is de evolutie niet te stuiten.  Begin 1988 werd, door dirigent Henri Cilissen, de aanzet gegeven voor een geleidelijke omschakeling van fanfare naar harmonie.  Maar de officiële naamsverandering werd voorbehouden tot bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Parochiale Fanfare in 1995.

Zonder afbreuk te doen aan de kunde van de eerste “directeurs” evolueerde men toch naar beroepsmusici als dirigent en muziekleraars.  De muziekscholing bleef voorlopig nog steeds in eigen beheer.  Sinds februari 1990 staat de Parochiale Fanfare onder leiding van de heer Wilfried Theunissen.  Hij is in 1989 afgestudeerd aan het Lemmensinstituut en kan rekenen op een vrij jeugdige bezetting met opvallend veel vrouwelijk leden.

Samen met de fanfare, trad de DRUMBAND vrij regelmatig op.  Dit gedurende meer dan dertig jaar onder leiding van de heren Steegen, Nivelle en Liket.  In 1996 werd de drumband ontbonden.

In 1992 werden nieuwe uniformen aangeschaft.  Deze werden de eerste maal gedragen tijdens de processie op 28 juni 1992, een snikhete zomerdag. (zie foto – processie, kapel Oben op de Genendries)

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd een historische brochure uitgegeven over het muzikale leven in Millen.  Geïllustreerd met 56 foto’s en documenten wordt een uitgebreid sfeerbeeld gecreëerd.  Zowel de periode 1848 tot 1945 als het eigenlijke bestaan van de “Parochiale Fanfare St. Cecilia Millen” vanaf 1945 tot 1995 komen aan bod.  Tijdens deze Jubelviering, op 11 en 12 februari 1995, werd de vereniging officieel een HARMONIE.  Bij deze gelegenheid werd ook de KONINKLIJKE titel toegekend en een nieuw VAANDEL gekocht.
Enkele realisaties:

 • 30 oktober 1994: Prov. Concerttornooi KLMF Paal, 1e Prijs met onderscheiding in introductie afdeling 87%.
 • 29 oktober 1995: Prov. Concerttornooi KLMF Neeroeteren, 1e Prijs met onderscheiding in 2e afdeling 86%.
 • 26 oktober 1997: Prov. Concerttornooi KLMF Riemst, 1e Prijs in 1e afdeling 84%.
 • Om de introductie van de “juniors” in de harmonie te bevorderen, werd op 4 mei 1997 met de jeugdharmonie deelgenomen aan het EUROPEES FESTIVAL VOOR DE JEUGD te Neerpelt en behaalde er een 1e
 • Dank zij de intensieve eigen muziekscholing wist men de aandacht te krijgen van de Muziekacademie Voeren. In september 1995 werd in het kader van de muziekvereniging een filiaal van deze academie opgestart.
 • 19 december 1998: Kerstconcert in samenwerking met TEVONA-band in het CC. van Hasselt.
 • 22 mei 1999: groot Jubileumconcert “Joy of Music” in samenwerking met de Kon. Fanfare “De Grensbewoners” uit Smeermaas ter gelegenheid van: “Wilfried Theunissen 10 jaar dirigent”. Dit concert vond plaats in CC de VELINX te Tongeren.
 • 31 oktober 2001: eerste editie van “Rock in Harmony” in samenwerking met diverse artiesten. Een proms-idee van de jeugd waarbij zowel klassiek, pop, musical en andere muziekgenres aan bod komen. Een enorm succes met meer dan 700 toeschouwers!
 • Met groot succes wordt Rock in Harmony jaarlijks herhaald op 31 oktober. Ondertussen dromen wij al van de 16e editie.
 • December 2008: concertreis China, iets om nooit te vergeten!
 • 21 augustus 2010: ons eerste openluchtconcert “Saga Millina” aan de Waterburcht in Millen.
  Telkens in aug 2011 – 2012 – 2013 opnieuw een themaconcert. Ons 5e themaconcert staat in de steigers voor 3 juli 2016.

Op 13 februari 2015 volgde Ralf Schreurs dirigent Wilfried Theunissen op.